Mga Serbisyo sa Pagsangguni sa Abogado ng Imigrasyon

Serbisyo ng Pagsangguni sa Abogado ng Texas

Ang charter ng non-profit organization Serbisyo ng Pagsangguni sa Abogado ng Texas, o TxLRS, ay upang makatulong na matiyak na ang lahat ng Texans ay makakakuha ng access sa isang kwalipikadong abugado. Ang serbisyo ay libre para sa mga taong nangangailangan ng isang abogado.

Sertipikado ng Estado Bar ng Texas. Maraming mga sitwasyon kung saan ang pag-hire ng isang abugado ay nasa iyong pinakamahusay na interes. Malamang kung sa tingin mo ay maaaring kailangan mo ng isang abugado, isang magandang ideya na hindi bababa sa makipag-ugnay sa isa upang makita kung siya ay maaaring makatulong. Kung sa palagay mo ay hindi mo kayang bayaran ang isang abogado,

Para sa mga abogado na interesado sa serbisyo sa pagsangguni sa Texas Abogado at pagtanggap ng mga referral ng kliyente, mangyaring magparehistro muna bilang isang kalahok na abugado sa pamamagitan ng pagpunta sa TxLRS.org/lawyers. Ang pagpaparehistro ay online, mabilis at madali. Libre ang paglahok - walang bayad para maging kalahok na abugado.